Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Съобщават се някои вредни ефекти върху опорно-двигателния апарат, водещи до счупвания на кости, патология на сухожилията и рабдомиолиза.  
Ако се прилагат на деца, ААС предизвикват преждевременно затваряне на епифизите, водейки до изоставане и преждевременно спиране на растежа на височина. Освен това стероидите променят самата структура на сухожилията. Изглежда ААС предизвикват обратими промени в биомеханичните свойства на сухожилието, правейки го по-ригидно, с намалена еластичност. Възможно е бързата силова адаптация на скелетния мускул под въздействие на ААС да не е придружена едновременно от по- бавно адаптиращите се, с по-слаба васкуларизация  сухожилни структури, превръщайки сухожилията в слабата брънка от веригата.  Рабдомиолиза или остра скелетно-мускулна деструкция може да настъпи след прием на ААС в комбинация с тренировъчни програми с вдигане на тежести.
drucken 

www.doping-prevention.com