Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Злоупотребата с анаболни средства може да доведе до артериална хипертензия и тромбоза поради техния ефект върху тромбоцитите и кръвосъсирващите фактори. Повече информация за страничните ефекти върху съдовете е представена в прозореца за взаимовръзки между анаболните средства и сърдечносъдовата система.
drucken 

www.doping-prevention.com