Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Приложението на супрафармакологични дози анаболни стероиди за продължителен период от време нарушава in vitro функционирането на лимфоцитите на тимуса и слезката. Нандролонът и оксиметелонът активират производството на провъзпалителни цитокини като IL-1β и TNF-α, посредством човешки левкоцити от периферната кръв. Тези цитокини са въвлечени в генезата на автоимунни и/или възпалителни заболявания. За да се получи по-дълбоко разбиране на ефектите на анаболните стероиди върху имунната система, са необходими бъдещи експерименти, за да се охарактеризират други ефекти върху клетъчно-медиираните и хуморалните отговори.
drucken 

www.doping-prevention.com