Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Някои проучвания свързват употребата на андрогени с риск от поява или обостряне на синдрома на сънната апнея. Сънната апнея е феномен от повтарящо се прекъсване или намаление на въздушния поток към белите дробове по време на сън. Сънната апнея се класифицира или на централна, в резултат на прекъсване на дихателните движения или на обструктивна в резултат на стеснение на горните дихателни пътища. Повтарящите се епизоди на обструкция водят до тежка хипоксия и накъсване на съня. Симптомите включват сутрешно главоболие, сънливост и умора, а при напреднали случаи има клинична картина на дихателна недостатъчност. Сънната апнея е честа причина за хъркане, дневна сънливост, нарушени когнитивни способности и инциденти на пътя.
Прилагането на андрогени, може да предизвика и обостри сънната апнея при някои мъже, жени и деца. Съответни на тези наблюдения са резултатите от настоящо проучване, показващи намаление на общото време на сън, удължаване на хипоксичните епизоди и повишаване на индекса за дихателни смущения (броя на апнеичните  и хипопнеичните епизоди за час) при здрави възрастни мъже, третирани с високи дози тестостеронови естери. Повишената ендогенна продукция на тестостерон при тестостерон-продуциращи тумори, също може да предизвика обструктивна сънна апнея при жени. Вероятните механизми на този ефект са свързани с повишената склонност към колапс на горните дихателни пътища и повлияване на нервно-мускулния контрол на дихателните пътища по време на сън, а също така и на намалено сечение на горните дихателни пътища в резултат на анаболен ефект върху структурата на орофаринкса, особено при жени.
drucken 

www.doping-prevention.com