Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Нарушенията на функциите и заболяванията на черния дроб вследствие на третирането с ААС се дължат основно на прилагането на 17-α-алкилирани производни на тестостерона (напр. метилтестостерон, оксиметолон, флуоксиместерон, норетандролон и метандиенон). Такива чернодробни увреждания са напр. билиарна стаза, холестаза, чернодробна пелиоза и хепатоми. Освен това проучвания сочат за понижаване на липопротеините с висока плътност („добри”) и увеличение на тези с ниска плътност („лоши”), както и повишение на атерогенния аполипопротеин А. Тези странични ефекти са обикновено обратими след спиране на приема на ААС.
drucken 

www.doping-prevention.com