Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Ефектът на високобелтъчната диета, която ускорява процеса на хроничната бъбречна недостатъчност е известна от много години.  Спортистите, които се занимават с бодибилдинг и вдигане на тежести често имат повишени нива на серумния креатинин в резултат на повишената мускулна маса. От друга страна, употребата на ААС може да повиши серумния креатинин, урея и пикочна киселина. Комбинирането на ААС и креатин, като хранителна добавка, може също да причини тежко бъбречно увреждане. Случай на тежък нефротичен синдром с дифузен мембранно-пролиферативен гломерулонефрит при спортист, използващ ААС и креатин, се съобщава от дълго време.
Тумор на Уилм, нетипичен при възрастни, е установяван при няколко спортиста, употребяващи ААС. Освен това, стероидите са слаби канцерогени, които могат да предизвикат туморен растеж или да ускорят такъв растеж в присъствие на други канцерогени. Предполага се, че дълготрайната употреба на ААС би могла да бъде приемана като етиологична причина за появата на клетъчен карцином в бъбрека.
Има само няколко изследвания, показващи потенциалната връзка между ААС и острата бъбречна недостатъчност (ОБН).  Беше установено, че злоупотребата със станозолол може да причини тежка холестаза и ОБН и данните от бъбречната биопсия потвърдиха наличието но остра тубуларна некроза. За ОБН, като усложнение на рабдомиолиза при културист, използващ ААС, също се съобщава. Освен това трябва да се обърне внимание на възможността за интерстициални нефрити, като увреждащ ефект на злоупотребата с ААС. Хроничната хиповолемия, може да усили процесите на бъбречно увреждане или електролитни нарушения.
drucken 

www.doping-prevention.com