Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
В спорта, алкохолът (етанолът) понякога се употребява заради потенциалните му положителни ефекти върху психическото състояние, за намаляване на напрежението и тревожността, повишаване на самоувереността и провокиране на агресивност. Алкохолът е забранен по време на състезание единствено в спортове като стрелба с лък, стрелба с пистолет и автомобилизъм. Действащ първоначално като стимулант, алкохолът в крайна сметка подтиска неврологичните функции (нарушени памет, зрителна перцепция, говор, двигателна координация) в директна връзка с алкохолната концентрация в кръвта. Алкохолната злоупотреба води до депресия, тревожност, шизофрения и антисоциално поведение. Алкохолът е силно пристрастяващо вещество. При хронично употребяващите, внезапното отнемане на алкохола може да се асоциира с различни симптоми като тревожност, сетивно изопачаване и делириум тременс.
drucken 

www.doping-prevention.com