Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Острата и хронична употреба на алкохол подтиска всички клонове на имунната система, включително и ранния отговор към инфекция и тумор-разпознаващата система, например:
  • Намалява се способността да мобилизира и активира белите кръвни клетки-убийци. 
  • Увеличава честотата на карцинома на гърдата при хора, консумиращи алкохол. 
Алкохолът също намалява способността на неутрофилите да мигрират към мястото на нараняване или инфекция (хемотаксис). В допълнение, наблюдавано е, че изолираните след третиране с алкохол човешки и животински клетки, показват намалена продукция на макрофаги и цитокини.
Някои експерти подозират че алкохола предизвиква „всичко или нищо” ефект върху имунния отговор; което означава, че по-скоро наличието или липсата на алкохол, отколкото неговото количество, определят имунния отговор.  
Хроничната употреба на алкохол променя продукцията на различни хормони с имуномодулаторна способност. По тази причина ефектът на алкохола върху имунитета може да включва индиректни механизми, при които алкохола променя хормоналните нива, а на свой ред хормоните регулират имунният отговор.
Имайки предвид цялата тази информация, алкохолът със сигурност не се препоръчва на спортисти, защото може да увеличи тяхната възприемчивост към инфекции и други агенти, преди всичко в ситуации със стрес, породен от физическо натоварване.    
drucken 

www.doping-prevention.com