Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Да се запознаем с рисковете от употребата на допинг!

 

Тази информационна платформа е насочена към всички заинтересовани лица, както в спорта, така и извън него. В нея са включени актуалните и подробни знания на много експерти по въпросите, свързани с допинга. Така стана възможно изграждането на тази интерактивна интернет платформа и на учебен материал с различни нива на сложност, които съдържат многостранна информация.

 
Медицински университет - Пловдив, България
 
 
Технически университет - Мюнхен, Германия
 
 
Университет Аристотел - Солун, Гърция
 
 
Институт по спорт, Варшава, Полша
 

 
Университет Екстрамадура, Испания
Свалете:
Учебен материал на няколко нива
Свалете:
Конгресно ръководство
”Биомедицински странични ефекти на допинга”
Разяснителен филм:
Как да използваме Уеб сайта!
(AVI формат, 11MB)
drucken 

www.doping-prevention.com